klasy urządzeń

W przemyśle produkcji urządzeń elektrycznych, określono poniższe klasy ochrony, służące do rozróżniania wymagań urządzeń w zakresie połączeń uziemiających.

Klasa I

Te urządzenie muszą zostać podłączone do uziemienia elektrycznego (USA: ziemi) przy użyciu oddzielnego przewodu uziemiającego (zielony/żółty kolor w większośći krajów, zielony w USA, Kanadzie i Japonii). Uziemienie osiąga się używając 3-rdzeniowego kabla sieciowego. Podstawowym wymogiem jest to, aby żadna mała usterka nie mogła spowodować zagrożenia w postaci wysokiego napięcia, które może wywołać porażenie prądem, oraz to, że w razie problemów zasilanie wyłączy się automatycznie.

Klasa II

Urządzenie Klasy II lub te podwójnie izolowane, to urządzenia które zostały zaprojektowane w sposób, który nie wymaga stosowania środków bezpieczeństwa w postaci uziemienia elektrycznego.
Podstawowym wymogiem jest to, aby żadne małe usterki nie były w stanie spowodować narażenia na wysokie napięcia, które może prowadzić do porażenia prądem, a jest to osiągnięte bez polegania na uziemionej metalowej obudowie.   Zazwyczaj osiąga się to przynajmniej częściowo poprzez użycie minimum dwóch warstw izolującego materiału pomiędzy częściami będącymi pod napięciem, a użytkownikiem lub poprzez stosowanie wzmocnionej izolacji.
W Europie, urządzenia podwójnie izolowane muszą być oznaczone jako Klasa II, urządzenia podwójnie izolowane lub oznaczone specjalnym symbolem podwójnej izolacji (kwadrat wewnątrz kwadratu).