odporne na wilgoć lampy do łazienek

Należy zwrócić szczególną uwagę na wybór oświetlenia do łazienek, ponieważ przepisy określające dozwolone typy oświetlenia są rygorystyczne.
Ważne jest, aby zrozumieć klasyfikację, według której podzielona są lampy łazienkowe oraz zewnętrzne. Klasyfikacja IP oznacza "Poziom Szczelności" Im wyższa ocena, tym lepsza będzie szczelność.

Klasyfikacja IP:
IP20 - brak ochrony
IP21 - ochrona przed padającymi kroplami wody
IP23 - ochrona przed natryskiwaniem wodą
IP44 - ochrona przed bryzgami wody
IP55 - ochrona przed strumieniem wody
IP66 - ochrona przed silnymi strumieniami wody
IP67 - ochrona przed skutkami  krótkotrwałego zanurzenia w wodzie
IP68 - ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie

Sprawdź sekcję zangra o IP44+ i oświetleniu zewnętrznym »tutaj«.

Rysunek poniżej pokazuje podział łazienki na różne strefy.
Wymagania do każdej ze stref zależą głównie od ryzyka zbliżenia się wody do urządzeń elektrycznych.

Strefy:
Strefa 0 min. IP 65
Strefa 1 min. IP 45
Strefa 2 min. IP 44
Strefa 3 (gdziekolwiek poza strefami 0,1 i 2) Nie ma specjalnych wymagań IP odnośnie tej strefy.

Wskazówka: nad prysznicem polecamy użyć IP65, ponieważ oświetlenie ma tutaj bezpośredni kontakt z wodą.
Zaleca się instalowanie gniazdek jedynie w strefie 3.

Możesz skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta wypełniając nasz »formularz kontaktowy«.