CE certificering
De CE-markering die op de producten van zangra te vinden is, geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie (plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne. Met het aanbrengen van de CE-markering geeft zangra aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid.

UL certificering (UL-listed)
Voor het exporteren van producten naar de Verenigde Staten en Canada dient zangra rekening te houden met specifieke normen en eisen, wat oké is voor Europa is niet per definitie goedgekeurd voor de VS.
De regelgeving rond het keuren en certificeren van producten wijkt aanzienlijk af ten opzichte van de Europese regels. Een CE markering zoals deze verplicht is in Europa voldoet niet aan de regels zoals die gelden voor de Verenigde Staten. Kenmerkend voor de Amerikaanse normen zijn de specifieke eisen ten aanzien van de brandveiligheid van materialen, de elektrische veiligheid en explosiegevaar.

 

Voel je vrij om ons te mailen met vragen, problemen, lofbetuigingen of andere dingen die je van het hart moeten via dit »formulier«.

37/4d/ce-ul-l-zangra.jpg